Orde der Nederlandse Valkeniers

Vereniging is opgericht op 6 december 2000. Vastgelegd bij notaris mr. Udo Arnoud Oidtmann te Helmond.
De vereniging draagt de naam Orde der Nederlandse Valkeniers, haar zetel gevestigd te Oirschot. Het doel van onze vereniging is het doen beoefenen en beschermen en het in cultureel- en historisch opzicht behouden van de valkerij, alles in de meest ruime zin des woords.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: