Korte historie van de valkeniersverenigingen.


Karel Mollen met Engelse koopman
De oudste vereniging in Nederland was De Nederlandsche Valkeniers Orde, deze is na de Tweede Wereldoorlog opgeheven, de oudste nog bestaande valkeniersvereniging is het Nederlands Valkeniersverbond Adriaan Mollen (1938), vernoemd naar de laatste beroepsvalkenier uit Valkenswaard Karel Mollen (1854-1935), binnen deze organisatie bestaat een broederschap die het voorrecht hebben om in het nationaal park de Hooge Veluwe met de havik op konijnen te jagen. Het was de enigste valkeniersvereniging die erkend werd door de overheid.

Versplintering

Dit werd opgeheven door een amendement, waardoor er een nieuwe vereniging kon worden opgericht, in de zeventiger jaren (1974) werd de Valkeniers Vereniging Nederland opgericht, met jachtdagen georganiseerd voor de vogelvoerende leden eerst op het Lauwersmeer en daarna op het waddeneiland Texel. Hiermee was de versplintering in kleine valkeniersverenigingen begonnen, al snel kwam er derde valkeniersvereniging bij en dat was Valkerij Equipage Jacoba van Beieren (1987), de eerste vereniging zonder toelatingsbeleid, waar ook roofvogelhouders een plaats vonden.

Ontstaan

Het onstaan van de valkerij is terug te voeren tot het jaar 2000 a 1500 voor Chr., toen zij reeds beoefend werd in sommige delen van Azie. Vanaf die tijd zijn regelmatig geschriften en afbeeldingen gevonden, die erop duiden dat de valkerij in brede kring bekend was.In West-Europa deed de valkerij haar intrede omstreeks de zesde eeuw na Chr. waar zij alleen beoefend werd door hoofdzkelijk de koningshuizen en hoge adel. Ons land Nederland heeft hierin een grote rol gespeeld, vooral Valkenswaard, Arendonk en een groot deel van de Brabantse Kempen, hier kwamen veel beroepsvalkeniers vandaan, die hun gevangen afgerichte valken en diensten aanboden als hofvalkenier bij de meeste koningshuizen in heel Europa.