Orde der Nederlandse Valkeniers
Secretariaat
T. Kuijs
Zuid Carolinaweg 32
5453 JH Langenboom
ordedernederlandsevalkeniers@ziggo.nl

Valkerij equipage Jacoba van Beieren
Secretariaat
R. Wagenaar
Pullen 9
5513 NP Wintelre
The Netherlands
info@valkerij-equipage-jvb.nl

Valkeniersverbond Adriaan Mollen
Secretariaat
M. van Appeldorn
Meierlaan 30
2548 NN Den Haag
The Netherlands
info@adriaanmollen.com

Nationaal Overleg Valkerij Organisaties
Secretariaat
A. van Lent
Cultuurweg 5
1775 RA Middenmeer
The Netherlands
info@valkeniers.org