INFORMATIE

In Nederland zijn er een 3-tal valkeniers verenigingen, te weten:

Deze 3-tal verenigingen opereren gezamelijk onder een Stichting, namelijk het N.O.V.O. wat staat voor Nationaal Overleg Valkerij Organisaties.
Dit Novo is dus een gezamelijk initiatief van de Nederlandse valkeniers verenigingen en is actief sinds 2002.
NOVO is een gesprekspartner voor de overheid, politiek, natuurbeschermings- en jachtorganisaties ten aanzien van de valkerijzaken. Ook bepleit NOVO bij wildbeheereenheden en beheerders van natuur- en recreatieterreinen de inzet van jachtvogels om schade te voorkomen en/of bestrijden.

Indien er interesse is om een valkenier te worden, is het verstandig om je bij een van deze verenigingen aan te sluiten. Hier zijn deskundige valkeniers aanwezig die u het een en ander kunnen uitleggen over de valkerij. Er zijn vakmensen aanwezig die almeer dan 40 jaar ervaring hebben op het gebied van de valkerij. Dit zijn niet zo maar mensen die met roofvogels werken, zoals op de meeste roofvogelparken waar men diverse shows kan komen bezichtigen en even een roofvogel op de hand mag houden voor een fotootje. Nee dit is een ander caliber, bij deze mensen, de valkeniers, komt de vogel op de eerste plaats en geen commercieele zaken. Hier wordt de valkerij bedreven zoals het van oudsher ook was. Vogels africhten voor het vluchtbedrijf, er wordt met afgerichte valken of havikken gejaagd op prooien met gebruikmaking van hun natuurlijke jachtdrift, dit is iets anders dan even een roofvogel over de hoofden te laten scheren wat de meeste roofvogelparken behartigen. Nee hier praten we over vaklieden, die alleen maar de valkerij bedrijven.

Valkerij vs. roofvogels houden

Het woord “valkenier” wordt vaak snel in de mond genomen wanneer men iemand met een roofvogel ziet.
Er is nochtans een wezenlijk verschil tussen een echte valkenier en iemand die roofvogels houdt. Echte valkerij is de kunst om met een afgerichte roofvogel te jagen en wild te vangen in zijn natuurlijk leefgebied. Alle andere activiteiten met roofvogels die hier niet aan beantwoorden, is geen valkerij.
Een persoon die roofvogels in gevangenschap houdt, voor welke doeleinden dan ook, is een roofvogelhouder en geen valkenier. Ook het toepassen van valkerijtechnieken bij roofvogels of uilen, bijvoorbeeld voor demonstraties, is geen valkerij. Een roofvogel is niet iets om te hebben omdat het ongewoon is en de aandacht trekt, maar is een jachtpartner die met respect behandeld moet worden.